top of page

Protokoll

Vill du läsa tidigare protokoll? Här hittar du dem i PDF form.

Styrelsemöte 2 2023
Styrelsemöte 1 2023
Styrelsemöte 9 2022
Höstmötesprotokoll 2022

Styrelsemöten

Årsmöten och höstmöten

bottom of page