top of page

Förtroendemän

Akava Åland har olika huvudförtroendemän som delar på arbetet distriktsvis:

Mariehamns stad : Sara Kemetter

Norra- och Södra Ålands högstadiedistrikt samt Skärgården: Karsten Steiner 

Landskapets anställda:

Ålands Yrkesgymnasium/Ålands Folkhögskola (HFM) Kimmo Mattsson

Ålands Lyceum/Ålands musikinstitut Ann-Kristin Dahlblom-Mattsson

80632667_2675534209159946_26989617738384

Sara Kemetter jobbar som klasslärare i Ytternäs skola. Hon företräder medlemmarna i Mariehamns stad.

Karsten Steiner-ADE-Austin-sv_edited_edi

Karsten Steiner jobbar som musiklärare i Godby Högstadieskola (GHS) och är för närvarande även ÅLF´s ordförande. Han företräder medlemmarna på Norra- och Södra Åland samt Skärgården.

bottom of page