Karsten Steiner

Ordförande

Håkan von Krusentierna

Ledamot

Camilla Hellström

Viceordförande

Christer Andersson

Ledamot

Susanne Guilford

Sekreterare

Paul Bradley

Ledamot

Cecilia Högback

Kassör

Styrelse

Ordförande

Karsten Steiner

Viceordförande

Camilla Hellström

Sekreterare

Susanne Guilford

Kassör

Cecilia Högback

Ledamot

Håkan von Krusentierna

Ledamot

Christer Andersson

Ledamot

Paul Bradley

suppleant

Patricia Andila

suppleant

Anette Aalto-Hardy

suppleant

Siv Lindholm

suppleant

Staffan Holmström

suppleant

Kenneth Smulter

suppleant

Jean Karlsson

Funktionärer

Kassör

Medlemssekreterare

Kerstin Haldin

Ordförande

Karsten Steiner

Researrangör

Håkan von Krusentierna

Researrangör

Christer Andersson

Sekreterare

Susanne Guilford

Vice ordförande

Camilla Hellström

Webbansvarig

Karsten Steiner

OM OSS

Ålands lärarförening r.f. samlar åländska lärare både från grundskolan och gymnasiet. Föreningen är i sin tur ansluten till Finlandsvenska lärarförbundet FSL. som är en del av OAJ. Förhandlingarna sköts av Akava Åland r.f. 

ADRESS

Tel. +358 400686150 (ordf.)

Medlemssekr. Akava-Å: 018-16348

 

Ålands lärarförening r.f.

Storagatan 14

22100 MARIEHAMN

 

lararforeningen@aland.net

Prenumerera email
  • Grey Facebook Icon

© 2018 Marcus Gustafsson och Karsten Steiner