OM OSS

Ålands lärarförening r.f. samlar åländska lärare både från grundskolan och gymnasiet. Föreningen är i sin tur ansluten till Finlandsvenska lärarförbundet FSL. som är en del av OAJ. Förhandlingarna sköts av Akava Åland r.f. 

ADRESS

Tel. +358 400686150 (ordf.)

Medlemssekr. Akava-Å: 018-16348

 

Ålands lärarförening r.f.

Storagatan 14

22100 MARIEHAMN

 

lararforeningen@aland.net

Prenumerera email
  • Grey Facebook Icon

© 2018 Marcus Gustafsson och Karsten Steiner 

Karsten Steiner

Ordförande

Paul Bradley

Ledamot

Camilla Hellström

Viceordförande

Susanne Guilford

Ledamot

Håkan von Krusentierna

Sekreterare

Christer Andersson

Ledamot

Cecilia Högback

Kassör

Styrelse

Karsten Steiner

Ordförande

Camilla Hellström

Viceordförande

Håkan von Krusentierna

Sekreterare

Cecilia Högback

Kassör

Paul Bradley

Ledamot

Susanne Guilford

Ledamot

Christer Andersson

Ledamot

patricia.andila (a) mariehamn.ax

Patricia Andila

suppleant

Anna-Lena Beckman

suppleant

Staffan Holmström

suppleant

stina.michelsson (a) mariehamn.ax

Stina Michelsson

suppleant

Siv Lindholm

suppleant

Tom Rydell

suppleant

Funktionärer

Kerstin Haldin

Medlemssekreterare

Marcus Gustafsson

Webbansvarig