OM OSS

Ålands lärarförening r.f. samlar åländska lärare både från grundskolan och gymnasiet. Föreningen är i sin tur ansluten till Finlandsvenska lärarförbundet FSL. som är en del av OAJ. Förhandlingarna sköts av Akava Åland r.f. 

ADRESS

Tel. +358 400686150 (ordf.)

Medlemssekr. Akava-Å: 018-16348

 

Ålands lärarförening r.f.

Storagatan 14

22100 MARIEHAMN

 

lararforeningen@aland.net

Prenumerera email
  • Grey Facebook Icon

© 2018 Marcus Gustafsson och Karsten Steiner 

Karsten Steiner

Ordförande

Håkan von Krusentierna

Ledamot

Camilla Hellström

Viceordförande

Christer Andersson

Ledamot

Susanne Guilford

Sekreterare

Paul Bradley

Ledamot

Cecilia Högback

Kassör

Styrelse

Karsten Steiner

Ordförande

Camilla Hellström

Viceordförande

Susanne Guilford

Sekreterare

Cecilia Högback

Kassör

Håkan von Krusentierna

Ledamot

Christer Andersson

Ledamot

Paul Bradley

Ledamot

Staffan Holmström

suppleant

Kenneth Smulter

suppleant

Siv Lindholm

suppleant

Patricia Andila

suppleant

Anette Aalto-Hardy

suppleant

Jean Karlsson

suppleant

Funktionärer

Kassör

Kerstin Haldin

Medlemssekreterare

Karsten Steiner

Ordförande

Håkan von Krusentierna

Researrangör

Christer Andersson

Researrangör

Susanne Guilford

Sekreterare

Camilla Hellström

Vice ordförande

Karsten Steiner

Webbansvarig