Medlemsavgift

På det senaste höstmötet bestämdes att medlemsavgiften i Ålands lärarföreningen r.f.  är 0 €. De fackliga avgifterna överförs till FSL och fås andelsvis tillbaka därifrån.

Den centrala medlemsavgiften fastställs av förbundets fullmäktige. 

Utdrag ur stadgarna:

§ 5 Medlemskap

Som medlemmar i föreningen kan antas utexaminerade lärare, pensionerade lärare, personer som tjänstgör i undervisningsarbete inom bildningsväsendet eller i övrigt tjänstgör för bevakandet av lärarnas förmåner. En funktionär i föreningen eller förbundet kan också antas som medlem i föreningen. Medlemmar antas av föreningens styrelse. Ett medlemskap gäller från den dag den skriftliga anhållan om medlemskap är daterad.

OM OSS

Ålands lärarförening r.f. samlar åländska lärare både från grundskolan och gymnasiet. Föreningen är i sin tur ansluten till Finlandsvenska lärarförbundet FSL. som är en del av OAJ. Förhandlingarna sköts av Akava Åland r.f. 

ADRESS

Tel. +358 400686150 (ordf.)

Medlemssekr. Akava-Å: 018-16348

 

Ålands lärarförening r.f.

Storagatan 14

22100 MARIEHAMN

 

lararforeningen@aland.net

Prenumerera email
  • Grey Facebook Icon

© 2018 Marcus Gustafsson och Karsten Steiner