OM OSS

Ålands lärarförening r.f. samlar åländska lärare både från grundskolan och gymnasiet. Föreningen är i sin tur ansluten till Finlandsvenska lärarförbundet FSL. som är en del av OAJ. Förhandlingarna sköts av Akava Åland r.f. 

ADRESS

Tel. +358 400686150 (ordf.)

Medlemssekr. Akava-Å: 018-16348

 

Ålands lärarförening r.f.

Storagatan 14

22100 MARIEHAMN

 

lararforeningen@aland.net

Prenumerera email
  • Grey Facebook Icon

© 2018 Marcus Gustafsson och Karsten Steiner 

Medlemsavgift

På det senaste höstmötet bestämdes att medlemsavgiften i Ålands lärarföreningen r.f.  är 0 €. De fackliga avgifterna överförs till FSL och fås andelsvis tillbaka därifrån.

Den centrala medlemsavgiften fastställs av förbundets fullmäktige. 

Utdrag ur stadgarna:

§ 5 Medlemskap

Som medlemmar i föreningen kan antas utexaminerade lärare, pensionerade lärare, personer som tjänstgör i undervisningsarbete inom bildningsväsendet eller i övrigt tjänstgör för bevakandet av lärarnas förmåner. En funktionär i föreningen eller förbundet kan också antas som medlem i föreningen. Medlemmar antas av föreningens styrelse. Ett medlemskap gäller från den dag den skriftliga anhållan om medlemskap är daterad.