Styrelsen 2017-18

Karsten Steiner

Ordförande

Karsten Steiner

Ordförande

Camilla Hellström

Viceordförande

Anna Smedlund

Sekreterare

Camilla Hellström

Viceordförande

Anna Smedlund

Sekreterare

René Sköld

Kassör

Marcus Gustafsson

Webbsansvarig

Christer Andersson

Staffan Holmström

Susanne Guilford

OM OSS

Ålands lärarförening r.f. samlar åländska lärare både från grundskolan och gymnasiet. Föreningen är i sin tur ansluten till Finlandsvenska lärarförbundet FSL. som är en del av OAJ. Förhandlingarna sköts av Akava Åland r.f. 

ADRESS

Tel. +358 400686150 (ordf.)

Medlemssekr. Akava-Å: 018-16348

 

Ålands lärarförening r.f.

Storagatan 14

22100 MARIEHAMN

 

lararforeningen@aland.net

Prenumerera email
  • Grey Facebook Icon

© 2018 Marcus Gustafsson och Karsten Steiner