top of page

Samplanering i grundskolorna

Karsten Steiner

Jan. 30, 2020

Samplaneringstimmarna på grundskolorna visar sig används i olika skolor på helt olika sätt. Detta måste få en ändring.

Timmarna för samplaneringen används i de åländska skolorna på helt olika sätt. Undertecknad har med hjälp av skolombuden under hösten 2019 gjort en enkät som skulle visa hur samplaneringstimmarna används i praktiken i skolorna. Resultatet visade att en del skolor har "bra koll" och använder de 124 tim på ett ansvarsfullt sätt. Andra översteg dessa 124 tim med upp till 100%. Man kan snabbt konstatera att på dessa skolor finns fortfarande en kultur att samla alla lärare till långa gemensamma möten. Detta leder till situationen att alla andra samplaneringsformer som en lärare skall göras måste utföras utöver det på annan tid som inte finns, eftersom de stora gemensamma möten "äter upp" stora delar av 124 tim samplanering. Dessa missförhållanden kan leda till att en del medlemmar har betydligt mera arbete och att detta kan leda till ohälsa, inte minst på psykisk ohälsa - man får en känsla att inte räcka till. Under 2019/20 informerade vi huvudförtroendemän skoldirektörerna. De lovade att höra med sina rektorer och föreståndare. Vi borde dock komma under nästa förhandlingsrundan till att samköra synen på samplaneringens tidsanvändning. Detta leder till en rättvisare arbetsfördelning och i längden till bättre hälsa.

bottom of page