Välkommen till

Ålands lärarförening r.f.

primar_aland100_1922_2022_rgb.png

Välkommen till Ålands lärarföreningens webbplats

 

Här hittar du all viktig information angående ditt medlemskap i föreningen.

Du hittar det senaste som har diskuterats och du hittar framtida evenemang. 

Härifrån kan du kontakta olika personer, t.ex. i styrelsen eller kansliet. 

Du hittar också din skolas kontaktperson och din ansvarige huvudförtroendeman.

Här kan du även ge feedback eller pusha på frågor som du som medlem vill ha behandlade.

Talterapeutföreläsning med Nina Nylander

9 september 2021

Senaste medlemsbrevet

Senaste protokollet