top of page
  • Skribentens bildKS

Uttalande från FSL:s fullmäktige


Ålands lärarförening representerades av Karsten Steiner och Sara Kemetter under Finlands Svenska Lärarförbunds FSL:s fullmäktige i Tammerfors 19-20 april 2023. Under fullmäktige diskuterades det sjunkande lärresultat, det läckande stödsystemet för invandrare och bristerna i trestegsstödet är utmaningar som inte kan lösas utan ökad finansiering. Finansieringen till utbildningen behöver höjas till en hållbar nivå för att skolan ska kunna vända den negativa trenden i lärresultat. Det behövs långsiktiga satsningar för att öka antalet undervisningstimmar i de lägre årskurserna, förbättra trestegsstödet och tillgodose behovet av utökad elevvård. Inlärningsresultaten kan inte förbättras om inte den ekonomiska satsningen på utbildning ökar, påpekade ÅLF:s ordförande Karsten Steiner.


- Det behövs ett systemskifte inom utbildningspolitiken för att vi ska bibehålla grundtanken om en jämlik utbildning, allt annat är ett svek mot barn och ungdomar. Det är dags för Åland att lyfta utbildningspolitiken på första sidan. Ålands landskapsregering behöver ta huvudansvaret för att skapa likvärdiga förutsättningar, annars går vi mot en segregering i samhället, säger Sara Kemetter.

På Åland har vi många elever från Ukraina. Det behövs satsningar på elever med invandrarbakgrund, som kan vara till och med två år efter i sitt lärande i jämförelse med den åländska eleven i snitt. Invandrarelevers subjektiva rätt till stöd måste också lagstadgas för att vi ska få lärresultaten att öka.

- Vi måste kunna garantera att eleverna har tillräckliga språkkunskaper för att klara av studier på andra stadiet och ha bättre förutsättningar att integreras i samhället, säger Sara Kemetter.


- Lärare vet och ser vad som behövs, men det saknas resurser, stödfunktioner och tid. Det här leder tyvärr till samvetsstress hos lärare och en ständig känsla av otillräcklighet, påpekade FSL:s förbundsordförande Inger Damlin.

- Genom att se till att finansieringen är i gott skick främjar man samtidigt lärarnas ork i arbetet. Som lärare blir man ledsen och frustrerad när elever inte får det stöd som krävs. Satsningar på skolan stöder också elevernas välbefinnande, vilket är viktigare än någonsin när illamåendet bland de unga ökar, säger Damlin.


Inför kommunal- och lagtingsvalet på Åland bjöd Ålands lärarföreningen in FSL:s styrelse. ÅLF ordnar då en större valdebatt samt kampanjar för en hållbar utbildningspolitik.

För Ålands gymnasielärare deltog ordförande Kimmo Mattsson.


Karsten Steiner

Ordförande Ålands lärarförening
16 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page