top of page
  • Skribentens bildKS

Tillsammans - en stark röst

I helgen möttes styrelsen på havsvidden i Geta för att skapa föreningens vision, strategi och mål för de kommande två år. Den antogs på lördagens styrelsemöte och kommer att presenteras på höstmötet om en månad den 10.11.


Utöver det diskuterades även Finlands regeringsprogram och dess förväntade följder för våra föreningens medlemmar.Här nedan kan du läsa insändaren till tidningarna:


Dags att lyssna

Det är med oro och frustration som Ålands lärarförening ser på de fackliga förändringar som föreslås i Finlands regeringsprogram. Till vissa delar är det Finland som bestämmer - men inte i allt. Den kommande landskapsregeringen på Åland har möjligheten att ta viktiga beslut som bevarar den nordiska modellen där arbetsgivare och arbetstagare förhandlar utan politiskt inflytande.

De viktigaste fackliga förändringar som det nu lagstiftas om är följande:

1. Ett tak för löneökningar inom utbildnings- och forskningssekt


orn. Detta innebära att lönerna inom utbildningssektorn alltid ligger långt under dem i den privata sektorn, vilket är orättvist.

2. Den första sjukfrånvarodagen föreslås bli oavlönad. Detta innebär en ekonomisk börda för kommunen som måste anställa vikarier. Det skulle även riskera att arbetstagare ( kanske lärarna) kommer sjuka till jobbet eller är längre tid borta än nödvändigt.

3. Det ska bli lättare att ingå visstidsavtal. Ålands lärarförening har arbetat hårt för att minska visstidsanställningarna inom utbildningssektorn. Detta vore en kraftig tillbakagång. Det undergräver arbetsvillkoren för lärarna.

4. Det ska bli lättare att säga upp personal med anledning av arb


etstagarens person. Detta öppnar dörren för godtyckliga avskedanden och orättvis behandling.

5. Införandet av förkortad tidsfrist för permitteringar. Detta leder till ekonomisk osäkerhet och otrygghet för arbetstagaren.

6. En nedgradering av den inkomstrelaterade dagpenningen. Att gradvis sänka dagpenningen efter åtta veckors arbetslöshet skulle drabba alla arbetslösa arbetssökande och göra det ännu svårare att klara sig under en redan tuff period. Att öka väntetiden för att få inkomstrelaterad dagpenning från sex till tolv månader skulle speciellt påverka våra nyutexaminerade unga lärare. Det är just dessa som ofta har korta visstidsanställningar.

7. Att ta bort stödet för vuxenutbildning skulle hindra lärarna från att utvecklas och få ny kompetens inom sitt yrkesområde. Läraryrket handlar om ett


livslångt lärande. De som studerar vidare till speciallärare eller rektorer gör det ofta via vuxenutbildningen. Att ta bort denna möjlighet är helt enkelt dålig personalpolitik.

Ålands lärarförening kommer aktivt att fortsätta arbetet med att försvara våra medlemmars rättigheter och arbetsvillkor. Vi tror på förhandling och påverkan som sätt att nå lösningar som gynnar alla parter.

Vi vill att den kommande regeringen på Åland lyssnar och omvärderar förslaget från Finland och tar hänsyn till de oroande konsekvenserna de kan ha för den åländska utbildningssektorn och våra medlemmar. Det är vår geme


nsamma plikt att se till att utbildningen och forskningen fortsätter att vara en stark och livskraftig del av samhället.

Karsten Steiner, ordförande ÅLF Sara Kemetter, sekreterare ÅLF

23 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page