top of page
  • Skribentens bildKS

FMT Förtjänsttecken i silver

På fullmäktigemöte i H:fors fick ikväll Camilla Hellström ta emot FSL ’s förtjänsttecken i silver. Hon har varit mångårig FSL fullmäktigeledamot och styrelsesuppleant och har suttit många år i ÅLF’ s styrelse bl.a som viceordförande. Vi gratulerar! På bilden fästs medaljen av förbundssekreteraren Pocke Wikström under förbundsordförande Inger Damlin’s översyn.


31 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Ålands lärarförening representerades av Karsten Steiner och Sara Kemetter under Finlands Svenska Lärarförbunds FSL:s fullmäktige i Tammerfors 19-20 april 2023. Under fullmäktige diskuterades det sjunk

bottom of page