top of page
  • Skribentens bildKS

Fem åländska deltagare på FSL fullmäktige


I dagarna två har fem lärare deltagit i vårens FSL´s fullmäktige - historiskt nog på distans - fyra ÅLF´are samt Kimmo från Ål. Gymnasielärare - hittar du oss? Leta efter Camilla, Christer, Tove och Karsten.

Många viktiga frågor behandlades i olika seminarier, bl.a. den om att läroböcker och läroresurser på svenska måste förbättras och medel för dessa måste ställas till förfogande. En komplicerat långkörare är OAJs omstrukturering och hur FSLs olika föreningar berörs av detta. Andra frågor som diskuterades var den ökade arbetsbördan i samband med olika nationella utvärderingar, något som borde avlönas skild för de lärarna som berörs av genomförandet och eventuella rättningar. En viktig fråga väcktes angående timresurserna som skars ner p.g.a. sämre finanser i kommunerna, t.ex. genom att slå ihop klasserna - något som direkt leder till större grupper och färre vuxenkontakt som leder till sämre elevhälsa - sambanden som politikerna tyvärr ofta inte se. Vi måste bevaka detta - även på Åland.


18 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page