• KS

Årets lärare - Sussi och hedersmedlem Sune

Med glädje kunde vi på gårdagens möte meddela att Årets lärare 2020 heter

Susanne Nygård, lärare i Näfsby skola. Motiveringen löd:

Susanne är en erfaren och klok kollega som tillför stor kunskap och trygghet i vårt kollegium. Hon fångar elevernas intresse och med sitt tydliga ledarskap lotsar hon eleverna att utnyttja sin fulla kapacitet.

Sussi inspirerar oss i kollegiet och utbildar oss i de kurser hon har gått i bl.a kooperativt lärande.Samtidigt utnämndes Sune Alén till hedersmedlem i ÅLF för sina många års insatser, inte minst som mångårig ordförande för föreningen, som Huvudförtroendeman för Akava Åland och som Akava Ålands ordförande.


Sune Alén utnämns till hedersmedlem i ÅLF

Under mötet omvaldes ordförande Karsten Steiner och styrelsens medlemmar 2021 är:

Camilla Hellström (M:hamn)

Susanne Guildford (M:hamn)

Håkan von Krusenstierna (SÅHD)

Christer Andersson (NÅHD)

Jessika Björkqvist (Ål.lyceum)

Lina Nyberg-Heiniö (Ål. folkhögskola)

Suppleanterna är:

Sara Kemetter (M:hamn)

Patricia Andila (M:hamn)

Jean Karlsson (M:hamn)

Anette Aalto-Hardy (NÅHD)

Helena Enroos (Ål. lyceum)

Kenneth Smulter (Ål. Lyceum)


120 visningar0 kommentarer
OM OSS

Ålands lärarförening r.f. samlar åländska lärare både från grundskolan och gymnasiet. Föreningen är i sin tur ansluten till Finlandsvenska lärarförbundet FSL. som är en del av OAJ. Förhandlingarna sköts av Akava Åland r.f. 

ADRESS

Tel. +358 400686150 (ordf.)

Medlemssekr. Akava-Å: 018-16348

 

Ålands lärarförening r.f.

Storagatan 14

22100 MARIEHAMN

 

lararforeningen@aland.net

Prenumerera email
  • Grey Facebook Icon

© 2018 Marcus Gustafsson och Karsten Steiner