• KS

Årets lärare - Sussi och hedersmedlem Sune

Med glädje kunde vi på gårdagens möte meddela att Årets lärare 2020 heter

Susanne Nygård, lärare i Näfsby skola. Motiveringen löd:

Susanne är en erfaren och klok kollega som tillför stor kunskap och trygghet i vårt kollegium. Hon fångar elevernas intresse och med sitt tydliga ledarskap lotsar hon eleverna att utnyttja sin fulla kapacitet.

Sussi inspirerar oss i kollegiet och utbildar oss i de kurser hon har gått i bl.a kooperativt lärande.Samtidigt utnämndes Sune Alén till hedersmedlem i ÅLF för sina många års insatser, inte minst som mångårig ordförande för föreningen, som Huvudförtroendeman för Akava Åland och som Akava Ålands ordförande.


Sune Alén utnämns till hedersmedlem i ÅLF

Under mötet omvaldes ordförande Karsten Steiner och styrelsens medlemmar 2021 är:

Camilla Hellström (M:hamn)

Susanne Guildford (M:hamn)

Håkan von Krusenstierna (SÅHD)

Christer Andersson (NÅHD)

Jessika Björkqvist (Ål.lyceum)

Lina Nyberg-Heiniö (Ål. folkhögskola)

Suppleanterna är:

Sara Kemetter (M:hamn)

Patricia Andila (M:hamn)

Jean Karlsson (M:hamn)

Anette Aalto-Hardy (NÅHD)

Helena Enroos (Ål. lyceum)

Kenneth Smulter (Ål. Lyceum)


126 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
OM OSS

Ålands lärarförening r.f. samlar åländska lärare både från grundskolan och gymnasiet. Föreningen är i sin tur ansluten till Finlandsvenska lärarförbundet FSL. som är en del av OAJ. Förhandlingarna sköts av Akava Åland r.f. 

ADRESS

Tel. +358 400686150 (ordf.)

Medlemssekr. Akava-Å: 018-16348

 

Ålands lärarförening r.f.

Storagatan 14

22100 MARIEHAMN

 

lararforeningen@aland.net

Prenumerera email
  • Grey Facebook Icon

© 2018 Marcus Gustafsson och Karsten Steiner