Print this page

Startsida

Ålands lärarförening r.f. (ÅLF) är en fackförening med drygt 440 medlemmar, som bl.a. har som uppgift att tillvarata sina medlemmars ”sociala och rättsliga intressen i avlönings- och pensionsfrågor samt tjänstgöringsvillkor och anställningsförhållanden” (Stadgarna §2).

 

 

Info till nya medlemmar!!! uppdaterad augusti 2015(PDF)

Bli medlem