Print this page

Startsida

Ålands lärarförening r.f. (ÅLF) är en fackförening med drygt 440 medlemmar, som bl.a. har som uppgift att tillvarata sina medlemmars ”sociala och rättsliga intressen i avlönings- och pensionsfrågor samt tjänstgöringsvillkor och anställningsförhållanden” (Stadgarna §2).

 

Ordinarie höstmöte

Fredagen den 10.11 2017 kl 18.00 i Ålands lyceums hörsal. Stadgeenliga ärenden. Efter mötet middag på Restaurang Nautical och efter middagen dans till Teach Boys på Pub Bastun.

Välkomna!

 

 

 

Info till nya medlemmar!!! uppdaterad augusti 2015(PDF)

Bli medlem