Print this page

Startsida

Ålands lärarförening r.f. (ÅLF) är en fackförening med drygt 440 medlemmar, som bl.a. har som uppgift att tillvarata sina medlemmars ”sociala och rättsliga intressen i avlönings- och pensionsfrågor samt tjänstgöringsvillkor och anställningsförhållanden” (Stadgarna §2).

Ordinarie vårmöte

Tisdagen den 13.3 2018 kl 18.00 i Ålands lagtings auditorium. Stadgeenliga ärenden. Efter mötet info om info om grundskolelagen följt av middag på Indigo.

Välkomna!

 

  

Info till nya medlemmar!!! uppdaterad augusti 2015(PDF)

Bli medlem